ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/217021017320
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213110014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117050017522
มัธยมศึกษาปีที่ 3/220030020323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/123120124327
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1901219413
มัธยมศึกษาปีที่ 6/117011117320
รวม1332164313523158