ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/117020017219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116011016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213110014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/119021019322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/220120021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/126010026127
มัธยมศึกษาปีที่ 5/15510210313
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118011018220
รวม1547113216116177