ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117001017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213020013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117311020222
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219022019423
มัธยมศึกษาปีที่ 4/126010026127
มัธยมศึกษาปีที่ 5/111110012113
มัธยมศึกษาปีที่ 6/115212017320
รวม156696016215177