ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/117011017219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116101017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213110014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/118211020222
มัธยมศึกษาปีที่ 3/220021020323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/120430024327
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110120011213
มัธยมศึกษาปีที่ 6/115012215520
รวม1499116215819177