ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219000119120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117100018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212021012315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117311020222
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110020110313
มัธยมศึกษาปีที่ 6/114013214620
รวม107475411116127