ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219000119120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117100018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212111013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116411020222
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219040019423
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124030024327
มัธยมศึกษาปีที่ 5/19210111213
มัธยมศึกษาปีที่ 6/116021116420
รวม1508133315819177