ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/117011017219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219100020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116110017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212020112315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117221019322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219130020323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/126010026127
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110021010313
มัธยมศึกษาปีที่ 6/117010217320
รวม1535133315819177