ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/117011017219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219001019120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/211121012315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116132017522
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219040019423
มัธยมศึกษาปีที่ 4/125020025227
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110210012113
รวม1344145013819157