ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/116012016319
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117100018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/210410014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116312019322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/218320021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/125011025227
มัธยมศึกษาปีที่ 5/19130010313
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม15012105016215177