ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117100018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/214010014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117311020222
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219220021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/125010025126
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110021010313
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม159692016511176