ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219000119120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117100018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213020013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117311020222
มัธยมศึกษาปีที่ 3/218320021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122220024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/18410012113
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119000119120
รวม1511391216412176