ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/217001217320
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117100018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213020013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/118211020222
มัธยมศึกษาปีที่ 3/220030020323
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1901119312
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118011018220
รวม112384311515130