ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/117010117219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219001019120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/118000018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/215000015015
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116222018422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/220030020323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/1903109413
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม1572124115917176