ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/116011116319
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117100018018
มัธยมศึกษาปีที่ 2/214100015015
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116221118422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221020021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112010012113
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118000218220
รวม158482416214176