ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/117010117219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116110017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212120013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/118031018422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219130020323
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112010012113
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118000218220
รวม1563131315917176