ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/115120016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213110014115
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116301219322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/217141018523
มัธยมศึกษาปีที่ 4/125010025126
มัธยมศึกษาปีที่ 5/111020011213
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119001019120
รวม1546113216016176