ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/115120016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213020013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117032017522
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221011021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122040022426
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110300013013
มัธยมศึกษาปีที่ 6/120000020020
รวม1564133016016176