ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/211220013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116321019322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221020021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122040022426
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110010210313
มัธยมศึกษาปีที่ 6/117010217320
รวม1525141415719176