ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118010018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/211120112315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/114222216622
มัธยมศึกษาปีที่ 3/222010022123
มัธยมศึกษาปีที่ 4/123030023326
มัธยมศึกษาปีที่ 5/111020011213
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม1553132315818176