ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118000118119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116020016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212110113215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116042016622
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219310022123
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112010012113
มัธยมศึกษาปีที่ 6/120000020020
รวม1574112216115176