ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118100019019
มัธยมศึกษาปีที่ 1/218001118220
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/211030111415
มัธยมศึกษาปีที่ 3/116212118422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219040019423
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112100013013
มัธยมศึกษาปีที่ 6/117010217320
รวม1524123515620176