ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118001018119
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219001019120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/117010017118
มัธยมศึกษาปีที่ 2/213020013215
มัธยมศึกษาปีที่ 3/115421019322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219220021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/125010025126
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110021010313
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118011018220
รวม1546115016016176