ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/117011017219
มัธยมศึกษาปีที่ 1/218002018220
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116011016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212021012315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/117122018422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221020021223
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124020024226
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112010012113
มัธยมศึกษาปีที่ 6/118011018220
รวม1551128015620176