ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/119000019019
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219001019120
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116011016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/212021012315
มัธยมศึกษาปีที่ 3/118121019322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221110022123
มัธยมศึกษาปีที่ 4/122020122325
มัธยมศึกษาปีที่ 5/113000013013
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม159294116114175