ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/118100019019
มัธยมศึกษาปีที่ 1/220000020020
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116011016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/211051011617
มัธยมศึกษาปีที่ 3/119030019322
มัธยมศึกษาปีที่ 3/219030019322
มัธยมศึกษาปีที่ 4/123011023225
มัธยมศึกษาปีที่ 5/110030110414
มัธยมศึกษาปีที่ 6/119010019120
รวม1551173115621177