ชั้น มาเรียน ไม่มา สรุป รวม
มาเช้า สาย ขาด ลาป่วย ลากิจ มา ไม่มา
มัธยมศึกษาปีที่ 1/119000019019
มัธยมศึกษาปีที่ 1/219000019019
มัธยมศึกษาปีที่ 2/116011016218
มัธยมศึกษาปีที่ 2/215011015217
มัธยมศึกษาปีที่ 3/118040018422
มัธยมศึกษาปีที่ 3/221100022022
มัธยมศึกษาปีที่ 4/124000024024
มัธยมศึกษาปีที่ 5/112020012214
มัธยมศึกษาปีที่ 6/120010020121
รวม164192016511176