กำหนดการกิจกรรมการเรียน ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1เปิดภาคเรียนที่ 21 พฤศจิกายน 256431 มีนาคม 2565
2สอบระหว่างภาค3 มกราคม 25657 มกราคม 2565
3สอบปลายภาค7 มีนาคม 25658 มีนาคม 2565
4ประกาศผลสอบปลายภาค14 มีนาคม 2565
5สอบแก้ตัว14 มีนาคม 256518 มีนาคม 2565
6ม.3, ม.6 รับ ปพ.1 ครั้งที่ 1 (จบหลักสูตรตามกำหนด)31 มีนาคม 2565
7ม.3, ม.6 รับ ปพ.1 ครั้งที่ 1 (จบไม่พร้อมรุ่น)16 พฤษภาคม 2565