ที่ รหัสวิชา วิชา ผู้สอน ติดต่อ ช่องทางการเรียนออนไลน์
1ท33102ภาษาไทย 6นายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 2ค33102คณิตศาสตร์ 6นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 3ว33102วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล
 • โทร : 0814547654
 • อีเมล์ : sutapasinsu@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : plesutapa
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 4ส33102ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมนางอังคณา สังสะนะ
 • โทร : 081-450-8217
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 5พ33102สุขศึกษาและพลศึกษา 6นายเอื้อน ไทยเจริญ
 • โทร : 0861515053
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 6ศ33102ศิลปะ 6นายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 7ง33102การงานอาชีพ 6นายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 8อ33102ภาษาอังกฤษ 6นางสาวชาลินี เนตรพัตร์
 • โทร : 0931080289
 • อีเมล์ : Numcha2323@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : chalineenetpatnee
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 9ค33202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 6นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 10ว33202ฟิสิกส์ 6นายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 11ว33222เคมี 6นายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 12ว33242ชีววิทยา 6นางสาวอรุณ เลขพัฒน์
 • โทร :
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 13ส30234หน้าที่พลเมือง 4นายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85
 • 14พ30211แบดมินตันนายเอื้อน ไทยเจริญ
 • โทร : 0861515053
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.6 : http://line.me/ti/g/ZsQzchR_85