ที่ รหัสวิชา วิชา ผู้สอน ติดต่อ ช่องทางการเรียนออนไลน์
1ท32102ภาษาไทย 4นายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 2ค32102คณิตศาสตร์ 4นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 3ว32102วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4นายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 4ส32102ประวัติศาสตร์สากลนางอังคณา สังสะนะ
 • โทร : 081-450-8217
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 5พ32102สุขศึกษาและพลศึกษา 4นายเอื้อน ไทยเจริญ
 • โทร : 0861515053
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 6ศ32102ศิลปะ 4นายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 7ง32102การงานอาชีพ 4นายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 8อ32102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวทยิดา กลางประพันธ์
 • โทร : 0935498229
 • อีเมล์ : kimzoyong@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : kimzoyong2017
 • เว็บไซต์ : https://classroom.google.com/c/MzcyMTA0MzY2ODY2?cjc=f6vjmc6
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 9ค32202คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 4นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 10ว32202ฟิสิกส์ 4นายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 11ว32222เคมี 4นายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 12ว32242ชีววิทยา 4นางสาวอรุณ เลขพัฒน์
 • โทร :
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 13ว32284ระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรมนายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 14ส30232หน้าที่พลเมือง 2นายชนะพล สุนทรนิล
 • โทร : 0909093849
 • อีเมล์ : chanapol0601@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : yodchanapon
 • เว็บไซต์ : https://youtube.com/channel/UCg-W7mlLnG0xp3UN5UfrW1g
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH
 • 15อ30202ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนางสาวทยิดา กลางประพันธ์
 • โทร : 0935498229
 • อีเมล์ : kimzoyong@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : kimzoyong2017
 • เว็บไซต์ : https://classroom.google.com/c/MzcyMTA0MzY2ODY2?cjc=f6vjmc6
 • ไลน์กลุ่ม ม.5 : http://line.me/ti/g/DKtM5qO2dH