ที่ รหัสวิชา วิชา ผู้สอน ติดต่อ ช่องทางการเรียนออนไลน์
1ท31102ภาษาไทย 2นางสาวชาลินี เนตรพัตร์
 • โทร : 0931080289
 • อีเมล์ : Numcha2323@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : chalineenetpatnee
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 2ค31102คณิตศาสตร์ 2นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 3ว31102วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2นางสาวอรุณ เลขพัฒน์
 • โทร :
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 4ส31102ประวัติศาสตร์ไทยนางอังคณา สังสะนะ
 • โทร : 081-450-8217
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 5พ31102สุขศึกษาและพลศึกษา 2นายชนะพล สุนทรนิล
 • โทร : 0909093849
 • อีเมล์ : chanapol0601@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : yodchanapon
 • เว็บไซต์ : https://youtube.com/channel/UCg-W7mlLnG0xp3UN5UfrW1g
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 6ศ31102ศิลปะ 2นายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 7ง31102การงานอาชีพ 2นายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 8อ31102ภาษาอังกฤษ 2นางสาวชาลินี เนตรพัตร์
 • โทร : 0931080289
 • อีเมล์ : Numcha2323@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : chalineenetpatnee
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 9ว31202ฟิสิกส์ 2นายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 10ว31222เคมี 2นายพิชัย วรพิพัฒน์
 • โทร : 0642982492
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : @549jiqji
 • เว็บไซต์ : https://sites.google.com/obec.moe.go.th/m-tee
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 11ว31242ชีววิทยา 2นางสาวอรุณ เลขพัฒน์
 • โทร :
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 12ง30242การปลูกพืชสมุนไพรนายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 13ง30246การปลูกไม้ดอกไม้ประดับนายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB
 • 14i33201การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้นายชนะพล สุนทรนิล
 • โทร : 0909093849
 • อีเมล์ : chanapol0601@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : yodchanapon
 • เว็บไซต์ : https://youtube.com/channel/UCg-W7mlLnG0xp3UN5UfrW1g
 • ไลน์กลุ่ม ม.4 : http://line.me/ti/g/8lIayy5kMB