ที่ รหัสวิชา วิชา ผู้สอน ติดต่อ ช่องทางการเรียนออนไลน์
1ท23102ภาษาไทย 6นายสมศักดิ์ พรมงาม
 • โทร : 0864931588
 • อีเมล์ : sakprom@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : sakprom
 • เว็บไซต์ : https://lin.ee/7t9GKo9
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 2ค23102คณิตศาสตร์ 6นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 3ว23102วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล
 • โทร : 0814547654
 • อีเมล์ : sutapasinsu@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : plesutapa
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 4ส23103สังคมศึกษา 6นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์
 • โทร : 089-600-1554
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 5ส23104ประวัติศาสตร์ 6นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์
 • โทร : 089-600-1554
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 6พ23102สุขศึกษาและพลศึกษา 6นายเอื้อน ไทยเจริญ
 • โทร : 0861515053
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 7ศ23102ศิลปะ 6นางอนงค์ พรมงาม
 • โทร : 0899315774
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 8ง23102การงานอาชีพ 6นายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 9อ23102ภาษาอังกฤษ 6นางสาวทยิดา กลางประพันธ์
 • โทร : 0935498229
 • อีเมล์ : kimzoyong@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : kimzoyong2017
 • เว็บไซต์ : https://classroom.google.com/c/MzcyMTA0MzY2ODY2?cjc=f6vjmc6
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 10ส20236หน้าที่พลเมือง 6นางสุตาภา สินสุวัฒนากุล
 • โทร : 0814547654
 • อีเมล์ : sutapasinsu@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : plesutapa
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 11พ20209บาสเก็ตบอลนายเอื้อน ไทยเจริญ
 • โทร : 0861515053
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF
 • 12ง20245การขยายพันธุ์พืชนายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.3 : http://line.me/ti/g/2uBy1hN_tF