ที่ รหัสวิชา วิชา ผู้สอน ติดต่อ ช่องทางการเรียนออนไลน์
1ท22102ภาษาไทย 4นางสาวชาลินี เนตรพัตร์
 • โทร : 0931080289
 • อีเมล์ : Numcha2323@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : chalineenetpatnee
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 2ค22102คณิตศาสตร์ 4นางสาววราภรณ์ ทองสว่างแจ้ง
 • โทร : 0875045343
 • อีเมล์ : wara528@hotmail.com
 • ไอดีไลน์ : kaewara16
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 3ว22102วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4นางสาวอรุณ เลขพัฒน์
 • โทร :
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 4ส22103สังคมศึกษา 4นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์
 • โทร : 089-600-1554
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 5ส22104ประวัติศาสตร์ 4นางจินตนาภรณ์ ฉันทะจำรัสศิลป์
 • โทร : 089-600-1554
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 6พ22102สุขศึกษาและพลศึกษา 4นายเอื้อน ไทยเจริญ
 • โทร : 0861515053
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 7ศ22102ศิลปะ 4นางอนงค์ พรมงาม
 • โทร : 0899315774
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 8ง22102การงานอาชีพ 4นางอนงค์ พรมงาม
 • โทร : 0899315774
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 9อ22102ภาษาอังกฤษ 4นางสาวทยิดา กลางประพันธ์
 • โทร : 0935498229
 • อีเมล์ : kimzoyong@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : kimzoyong2017
 • เว็บไซต์ : https://classroom.google.com/c/MzcyMTA0MzY2ODY2?cjc=f6vjmc6
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 10ส20234หน้าที่พลเมือง 4นายชนะพล สุนทรนิล
 • โทร : 0909093849
 • อีเมล์ : chanapol0601@gmail.com
 • ไอดีไลน์ : yodchanapon
 • เว็บไซต์ : https://youtube.com/channel/UCg-W7mlLnG0xp3UN5UfrW1g
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 11พ20212แบดมินตันนายเอื้อน ไทยเจริญ
 • โทร : 0861515053
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ :
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p
 • 12ง20256ทักษะวิชาชีพเกษตรนายกุศล รักษาสุข
 • โทร : 0969405256
 • อีเมล์ :
 • ไอดีไลน์ : ID
 • ไลน์กลุ่ม ม.2 : http://line.me/ti/g/fZ-zwAaa4p