ไลน์ติดต่องานวิชาการ

เพิ่มเพื่อน
  1. นักเรียนทุกคน ต้องเพิ่มเพื่อน เพื่อรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน และผลการเรียน
  2. ผู้ปกครอง สามารถเพิ่มเพื่อน เพื่อติดต่อ สอบถามเกี่ยวกับงานวิชาการ เช่น ผลการเรียนของนักเรียน