ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1เปิดภาคเรียนที่ 114 มิถุนายน 2564
2เปิดระบบ SGS บันทึกคะแนนสอบหลังกลางภาค และปลายภาค22 กันยายน 25645 ตุลาคม 2564
3ประกาศผลสอบ8 ตุลาคม 2564