ปฏิทินปฏิบัติงานวิชาการ ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1เปิดภาคเรียนที่ 11 มิถุนายน 25648 ตุลาคม 2564
2วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี3 มิถุนายน 2564