กำหนดการกิจกรรมการเรียน ปีการศึกษา 2565 ภาคเรียนที่ 1

ลำดับที่ กิจกรรม เริ่ม สิ้นสุด
1เปิดภาคเรียนที่ 117 พฤษภาคม 256511 ตุลาคม 2565
2สอบระหว่างภาคเรียนที่ 118 กรกฏาคม 256519 กรกฏาคม 2565
3สอบปลายภาคเรียนที่ 119 กันยายน 256520 กันยายน 2565
4ประกาศผลสอบปลายเรียนที่ 126 กันยายน 2565
5สอบแก้ตัว26 กันยายน 256528 กันยายน 2565
6ปิดภาคเรียน11 ตุลาคม 2565