การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564

 1. รับสมัคร ม.1 และ ม.4 สายทั่วไป
 2. สมัครผ่านเว็บไซต์ school.piam.ac.th คลิก ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2564
 3. หากไม่สะดวกในการสมัครผ่านเว็บไซต์ สามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดเปี่ยมนิโครธาราม ตั้งแต่วันที่ 24-28 เมษายน 2564
 4. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 1 แล้ว ให้ถ่ายภาพเอกสารการรับสมัคร ส่งผ่านไลน์ไอดี sakprom ดังนี้
  • ใบเกิด
  • บัตรประชาชนนักเรียน พ่อ แม่
  • ทะเบียนบ้านนักเรียน พ่อ แม่
  • ปพ.1
 5. ตรวจสอบผลการสมัครได้ที่นี่ คลิก
 6. เปิดภาคเรียนวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
 7. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0864931588