การรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

 1. สมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 เมษายน 2564
 2. กรอกข้อมูลผู้สมัคร คลิกที่นี่
 3. เมื่อกรอกข้อมูลตามข้อ 2 แล้ว ให้ถ่ายภาพเอกสารการรับสมัคร ส่งผ่านไลน์ไอดี sakprom ดังนี้
  • ใบเกิด
  • บัตรประชาชนนักเรียน พ่อ แม่
  • ทะเบียนบ้านนักเรียน พ่อ แม่
  • ปพ.1
 4. ตรวจสอบผลการสมัคร คลิกที่นี่
 5. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0864931588